Welk lampje knippert er op jouw dashboard?

Welk lampje knippert er op jouw dashboard?

Dashboard? Hoezo dashboard?  O ja, de overheid heeft een dashboard. Om de ontwikkeling omtrent het coronavirus te kunnen monitoren en tijdig maatregelen te kunnen treffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Ik zal hier verder niet op ingaan om te voorkomen dat je...